Ledningsgrupp

Har vi rätt kultur för organisationens framgång.
Har vi fokus på framgångsfaktorer?