VD Coaching

Ledarskapets yttersta mening är att tillföra energi.
Ledaren bildar norm för hela verksamheten och avgör dess möjliga framgång.